Kimono #6

16 x 20

Red Kimono Bound

18" x 24"

Fan with Trees

18 x 24 inches

Red Fan #9

18 x 24 inches

Red and Gold Fan

18 x 24 inches

Black and Red

24 x 30 inches

Kimono Woman

24 x 30 inches

Red Fan & Man

Red Fan & Man

18 x 24 inches

Kimono 3

Kimono 3

24 x 30 inches

Fan with Poet

24 x 30 inches

White Fan

18 x 24 inches

Black Fan

18 x 24 inches

Kimono #8

Kimono #8

20 x 20 inches NFS

Fan BROWN

Fan BROWN

18 x 24 inches

Temple Door

Temple Door

24 x 30 inches